Zdraví

Příčiny intolerance laktózy u dětí a možná řešení

Každé mléko se skládá z cukru zvaného laktóza. Ten tvoří dvě molekuly: glukóza a galaktóza. Střeva je vstřebají pouze za podmínky, že se oddělí (hydrolyzují) pomocí enzymu známého jako laktáza. Může se však stát, že tělo tento enzym neprodukuje v dostatečné míře, případně se v něm nenachází vůbec. Pak hovoříme o intoleranci laktózy – poměrně častou komplikací u dospělých i dětí.

Dětská intolerance laktózy má obvykle dočasné trvání. Dítě nedokáže během prvních měsíců produkovat laktázu v dostatečné míře a bakterie ve střevech způsobují kvašení, které vede k produkci plynů a s tím souvisejícím nadýmání, zvětšení a tvrdnutí bříška. Nadměrná fermentační aktivita bývá příčinou poruch peristaltických pohybů – v praxi se projevuje nepříjemnými křečemi.

Laktóza společně s kyselinou mléčnou vytváří tlak a způsobují reflux. To má kromě nadýmání za následek i průjem.

Zároveň hrozí i dehydratace – proto je nezbytné doplňování vody, která se ztrácí v důsledku změn osmotického tlaku.

Intolerance laktózy může být i vrozená. Jedná se o tzv. vrozenou alaktázii, která je však velmi vzácná a na světě bylo zaznamenáno jen několik desítek případů.

V naprosté většině případů se jedná o tzv. primární typ laktózové intolerance, který souvisí s přirozeným deficitem laktázy a koncem období laktózové tolerance. Podle odborníků trpí určitou formou nedostatku většina lidí.

Jak intoleranci laktózy u dětí řešit?

Ačkoliv intoleranci laktózy nelze klasifikovat jako nemoc, přítomnost tohoto jevu je krajně nepříjemná. Průběh lze pozitivně ovlivnit snížením příjmu laktózy a její náhradou alternativními zdroji, substitucí enzymů a dostatečným přísunem vápníku a vitaminu D.

Pro bližší informace pokračujte detskekoliky.cz, kde najdete účinná řešení na bolesti bříška.

Napište komentář