Zdraví

Infekce u novorozenců: Získat je mohou už v těhotenství

Výskyt infekcí u novorozenců se uvádí různé. Závisí ve velké míře od sociálních podmínek obyvatelstva, zdravotního stavu populace a od úrovně zdravotní péče. Infekce plodu a novorozence lze rozdělit podle několika kritérií.

Nosík a malé dítě

Časté je dělení podle času vzniku infekce na:

  • intrauterinní (získané v těhotenství)
  • perinatální (získané v období porodu)
  • postnatální (získané po narození)

Nelze přesně charakterizovat kdy u Vašeho děťátka vznikla infekce, protože reaguje často na různé podněty stejným způsobem.

Jaké jsou projevy?

Na možnost infekce upozorňují výkyvy teploty těla, změny chování, změny na kůži problémy výživy, srdeční příznaky a metabolické změny.

Pomocí jakých vyšetření se zjistí infekce u Vašeho miminka?

  • hematologické vyšetření
  • vyšetření proteinů akutní fáze

Jsou i jiné metody zjišťování infekcí, ale tyto patří mezi nejčastější. Stanovení vyvolávače choroby může být ze začátku těžké. Při podezření nebo příznacích infekce lékař odebírá biologický materiál (různé výtěry, odběr krve, ..) od matky a od dítěte (stěry z kůže a pupečníku, plodová voda, obsah žaludku, výtěry zvukovodu, nosohltanu, odběr krve a moči).

Jak se léčí infekční choroby?

Základní léčebný postup rozdělujeme do tří částí

1. protiinfekční léčba

V prvních stádiích infekce hned při podezření Vám doktor předepíše podávání kombinace dvou antibiotik. Další postup závisí na klinickém stavu. Pokud se stav novorozeňata nezlepší, doktor udělá změnu antibiotické léčby.

2 imunologická podpora

Tato léčba je zaměřena zejména na podporu imunity pomocí imunoglobulin (protilátky vůči infekci), čerstvé mražené plazmy a transfuze.

3. léčba komplikací

Tyto nemoci jsou specifické a při každé je jiný postup léčení nebo terapie, jako například šok, selhání ledvin apod.

4. podpůrná opatření

Do této skupiny řadíme úpravu poruch vnitřního prostředí děťátka, výživu, okolní prostředí a další dle doporučení doktora.

Infekce u novorozenců jsou velmi vážné pro vysokou úmrtnost a neuropsychiatrické následky. Milé maminky, pokud u svého děťátka objevíte změny, i malé, nezůstávejte doma, ale rychle navštivte svého lékaře, zda lékařku nebo pohotovost.

Napište komentář