Řízení od 17 let? Jedině se zkušeným mentorem!

S novinkou řízení od 17 let přichází novela silničního zákona platná od 1. 1. 2024. Co řízení od 17 let obnáší a co je potřeba zařídit? To vám zodpoví advokátní kancelář Olomouc.

Řidičský průkaz od 17 let

Osamostatnit se a mít možnost zřídit automobil je snem velkého množství mladistvých. Od 1. 1. 2024 je možné získat řidičské oprávnění na skupinu B již v době dovršení 17 let. Neznamená to však, že může sedmnáctiletý člověk řídit sám. Na místě spolujezdce musí mít svého mentora.

Kdo může být mentorem?

Mentor je tím, kdo dohlíží na řízení mladistvé osoby. Nejčastěji se jedná o jednoho z rodičů, což pomůže předávat řidičské zkušenosti dětem a zároveň tak snížit nehodovost, jelikož si budou následně v době samostatného řízení jistější. Tento princip se osvědčil již ve všech ostatních státech, které podobný program zavedli.

Mentor musí vlastnit řidičské oprávnění pro skupinu B minimálně po dobu 10 let. Posledních 5 let nesmí pozbýt právo k řízení motorového vozidla na území České republiky. Není tedy možné, aby mentora dělal člověk, který by byl ve výkonu správního trestu nebo dle trestního práva obdržel trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Mentorů může být na jednoho mladistvého řidiče více, maximálně však čtyři. Všichni mentoři musí být zapsání v evidenční kartě.

Mentor nese odpovědnost za řízení motorového vozidla a musí být schopen v případě potřeby zasahovat do řízení vozidla. Proto je důležité, aby mentor nebyl v době, kdy usedá na místo spolujezdce, pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které by mohly ovlivnit jeho schopnost adekvátně reagovat na situace na silnici. Dále není vhodné, aby mentor dohlížel na řidiče, pokud má sám neuspokojivý zdravotní stav, který by mohl ohrozit bezpečnost jízdy.

Publikováno: 04. 04. 2024

Kategorie: Praktické rady

Autor: Stephano Václavík